Вимірювання фільтрації приладом ВМ-6

Опис приладу

Прилад ВМ-6 складається з напірного і фільтраційного вузлів (рис. 2.1) Процес фільтрації здійснюється через паперовий фільтр 8, який лежить на дні підставки 7.

В напірний вузол входить циліндр 3. плунжер 1 і шкала 2, яка закріплена на плунжері. На верхньому кінці циліндра нанесена відлікова мітка. Для встановлення шкали на “нуль” і спуску надлишкового масла з циліндра в нижній частині його розміщений отвір який перекривається голковим клапаном 4. Фільтраційний вузол складається із фільтраційного стакана 8 і підставки. В нижній частині підставки є отвір 9, який перекривається гумовим корком 6 перед заповненням фільтраційного стакана. Розчин заливається у фільтраційний стакан 5 з паперовим фільтром на підставці 8. На фільтраційний стакан, закритий корком 6. нагвинчується циліндр 3, який потім наповнюють поверх розчину машинним маслом. В цей циліндр входить плунжер 1 з шкалою 2, який створює тиск фільтрації, рівний 0,1 МПа. Фільтрація починається після відкриття отвору 9 у підставці.

Підготовка приладу

1. Встановити прилад на столі.

2. Витягнути плунжер з циліндра і поставити його біля підставки.

3. Відгвинтити циліндр, закрити голковий клапан і поставити на стіл.

4. Розібрати фільтраційний стакан і протерти основу підставки насухо.

5. Взяти фільтрувальний папір, зволожити його водою. додати до нього сухий папір і поставити на дно підставки симетрично внутрішньому діаметру.

6. Пригвинтити підставку до стакана, при цьому боковий отвір закривають гумовим корком.

7. Підготувати секундомір і поставити його біля приладу.

Вимірювання фільтрації

1. Відібрати пробу розчину і добре перемішати її.

2. Заповнити стакан приладу розчином на 3-4 мм нижче верхнього вінця.

3. Витерти різьбу від розчину.

4. Пригвинтити на стакан циліндр.

5. Заповнити циліндр машинним маслом і забрати його залишки з зовнішньої частини циліндра.

6. Встановити плунжер в циліндр.

7. Сумістити “нуль” шкали з верхньою міткою циліндра шляхом привідкриття перепускного голкового клапана. При цьому необхідно притримувати плунжер рукою.

8. Вийняти гумовий корок і одночасно включити секундомір.

9. Записати покази приладу через 1; 2; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25 і 30 хв. від початку вимірювання.

10. При великій кількості вимірювань або якщо фільтрація за 30 хв більша 40 см3 можна скористатись прискореним методом. В цьому випадку беруть відліки через 2 і 10 хв і з допомогою логарифмічної сітки визначають фільтрацію за
30 хв або користуючись аналітичною залежністю визначають розрахункову фільтрацію за результатами показів приладу через будь-який час.

де –фільтрація за час .

11. Після закінчення вимірювання відкрити перепускний клапан, випустити залишок масла з циліндра, опустити плунжер, а потім зняти його.

12. Відгвинтити циліндр і злити масло з нього для повторного використання, а з фільтраційного стакана злити розчин.

13. Розібрати фільтраційний стакан і вийняти кірку з фільтрувальним папером.

14. Промити і протерти насухо всі деталі фільтраційного вузла.

15. Зібрати прилад, попередньо змастивши циліндр маслом.

Оформлення результатів

1. Записати результати трьох вимірювань за роботою 3-х приладів.

2. Визначити середню величину фільтрації за 30 хв.

3. Побудувати графік зміни фільтрації розчину протягом 30 хв в координатах “час – об’єм фільтрату”.

4. Визначити похибку між фактичною фільтрацією, визначеною за 30 хв. і розрахунковою фільтрацією, визначеною аналітичним методом за результатами показів приладу через 7,5 хвилин:

.

5. Зробити висновок.


7826983156340440.html
7827059142806354.html
    PR.RU™