ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів із чергуванням кінцевих приголосних в іменниках; формувати вміння й навички застосування правил для пояснення правопису іменників у давальному і місцевому відмінках однини; розвивати увагу, спостережливість; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 106, с. 54)

— Зміст якої поради ви бажаєте пояснити?

— Прочитайте виписані словосполучення.

— Прочитайте складене речення.

— У якому відмінку стоїть слово друг?

— Які споріднені слова ви дібрали до іменника розмова?

2. Каліграфічна хвилинка

— Запишіть каліграфічно, розкриваючи дужки.

(В) портфелі, (в) ночі, (в) ранці, (в) день, (в) зимку.

— Поясніть правопис записаних слів.

— Доберіть спільнокореневі слова до слова взимку.

3. Проблемна ситуація

— Подані слова поставте у давальному і місцевому відмінках однини. Позначте закінчення.

Нога — ..., ...

Бік — ..., ...

Вухо — ..., ...

Школа — ..., ...

— Що ви помітили?

— Чому не відбулося чергування в останньому слові?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми спробуємо з’ясувати, у яких іменниках відбувається чергування кінцевих приголосних основи в давальному і місцевому відмінках однини, які звуки чергуються.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Аналітико-пошукова робота (за вправами 111, 112, 113, с. 57–58)

— Про що дізналися з тексту вправи 111?

— Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

— За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини.

— Звірте свої висновки із правилом на с. 57.

— Яких відмінкових форм бракує в таблиці?

— Поставте іменники, подані у вправі 112, у місцевий відмінок однини.

— Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

— За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках чоловічого роду в місцевому відмінку однини.

— Поставте іменники, подані у вправі 113, у місцевий відмінок однини.

— Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

— За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках середнього роду в місцевому відмінку однини.

— Звірте свої висновки із правилом на с. 58.

— Зробіть висновок, чи в іменниках чоловічого і середнього роду чергування кінцевих приголосних основи відбувається так само, як в іменниках жіночого роду?

2. Тренувальна вправа

— Уставте пропущені букви.У ву..і, в моло..і, на яблу..і, на поро..і, у кожу..і, у барло..і, на лу..і.

— До якого роду належать ці іменники?

— У якому відмінку вони стоять?

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Вузлики на пам’ять. Вправа 114 (с. 58–59)

Виразне читання вірша Алли Свашенко. Колективне заучування вірша

— Назвіть іменники в місцевому відмінку однини.

— Поясніть їх правопис.

— З одним із них складіть і запишіть речення.

2. Робота над загадками. Вправа 115 (с. 59)

— Назвіть іменники, у яких відбувається зміна кінцевого приголосного основи. (Річку, жінка, домівки, дочки, онука, оком, вухом)

3. Списування з коментуванням

— Прочитайте. Слова, подані у дужках, запишіть у потрібному відмінку.

— Надпишіть рід, відмінок цих іменників.

На ткацькій (фабрика) нитки перетворюють у тканину, а на швей- ній — шиють одяг. Лариса чудово грає на (скрипка). Годівничку діти повісили на нижній (гілка). Мама купила (донечка) гарні черевички. Петрик налив (кішечка) молочка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що цікавого дізналися на уроці?

— У яких відмінках іменників відбувається чергування кінцевого при- голосного основи [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’]?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 115 (3), с. 59.


7829009584252573.html
7829074672354924.html
    PR.RU™