Результати констатувального етапу експерименту

У 2 - Б класі

Бали за відповіді
Прізвище та ім’я І ІІ ІІІ Абсолютний показник Рівень сформованості фонетичних навичок і вмінь
Азарова А. В
Бориско Т. С
Бейгул Н. В
Голіцин О. С
Гришко М. В
Головіна М. Д
Зозуля Я. В
Костенко А. С
Тугай Ф. С
Мусієнко Є. В
Олексенко К. Д
Підгорний А. Д

Завдяки результатам констатувального етапу проведених контрольних робіт у 2 – Б та 2 – В класів, дозволили визначити рівень сформованості фонетичних умінь і навичок.

Таблиця 2.3

Результати констатувального етапу експерименту

У 2 − В класі

Бали за відповіді
Прізвище та ім`я І ІІ ІІІ Абсолютний показник Рівень сформованості фонетичних навичок і вмінь
Антюфєєв М. С
Бодяк А. С
Валлас М. Д
Ващенко М. В
Котихін С. С
Латченко С. Д
Назаренко О. С
Несен М. Д
Ольховська А. В
Пашаєв А. Н
Проценко В. С
Рибак А. Д
Розенко Н. В

Для порівняння рівнів якості знань учнів у 2 – Б та 2 − В класів, було побудовано стовпчикову діаграму (рис. 2.1).

В учнів 2 – Б класу вищий рівень значно більший, ніж у 2 – В класі на 18%, хоча середній – 8%, достатній – 6% і низький рівні – 8% переважають у 2 – В класі.

Рис. 2.1 Показники констатувального етапу сформованості фонетичних навичок і вмінь молодших школярів у 2 – Б і 2 – В класах

У таблиці 2.4 відображено показники констатувального етапу сформованості фонетичних навичок і вмінь молодших школярів у 2 − Б і 2 − В класах.

Таблиця 2.4
7829680421891353.html
7829783660542164.html
    PR.RU™